DHKT

V/v mời tham gia và đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án KHCN năm 2023 (lần 2) - tỉnh Thừa Thiên Huế

04/03/2024

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã tiếp nhận Thông báo số 332/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc mời tham gia và đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án KHCN năm 2023 (lần 2).

Tên dự án: Phát triển dược liệu dưới tán rừng gắn với sinh kế và bảo vệ tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:

  • Báo cáo thực trạng trồng, chăm sóc, thu hoạch và tình hình tiêu thụ, sản xuất các loại cây dược liệu dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Mô hình trồng 3-5 loài dược liệu bản địa được lựa chọn dưới tán rừng tự nhiên góp phần cải thiện sinh kế gắn với bảo vệ tài nguyên rừng (quy mô 1-2 ha/ loài).
  • Dự thảo Chương trình phát triển chuỗi giá trị dược liệu đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.
  • Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.
  • Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu quy định tại link sau: https://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn/Van-ban-Thu-tuc-KH-CN

Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17h30, ngày 25 tháng 03 năm 2024.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Tầng 3, Tòa nhà 6 tầng, Khu Hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3824935

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô đọc thông báo tại đây.

Trân trọng!

P. KH&HTQT.