DHKT

Thông báo đăng ký tham dự khoá tập huấn Đổi mới sáng tạo trong giáo dục

05/02/2024

Thông báo v/v đăng ký tham dự khoá tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục”

Trong khuôn khổ dự án Vibe, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phối hợp với Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng triển khai chuỗi hoạt động đào tạo “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục” tại Trường Đại học Kinh tế trong thời gian hai ngày từ 22&23/02/2024. Thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng: dành cho sinh viên, cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng có quan tâm.

2. Số lượng tối đa tham dự: 25 giảng viên, 10 sinh viên

3. Thông tin về Khoá tập huấn:

- Thời gian: Ngày 22/02/2024 (8h30-16h30) & sáng 23/02/2024 (8h30-11h30)

- Địa điểm: Hội trường E và phòng E303, E304

- Diễn giả: Thành viên cộng đồng các nhà giáo dục Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt từ Học viện sáng tạo, ĐH Dublin, Ailen.

- Nội dung: chương trình được xây dựng dựa trên bản quyền chuyển giao từ Học viện sáng tạo, Đại học Dublin, Ailen và được thiết kế, điều chỉnh để phù hợp với các cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Thông qua hình thức học qua trải nghiệm và thực hành, các học viên được tiếp cận nhiều thông tin, kiến thức, công cụ, kỹ năng, phương pháp giảng dạy mới để có thể áp dụng trong thực tế công việc và cuộc sống. Khóa học không chỉ kích hoạt và khơi mở tư duy mà còn tạo cơ hội cho các học viên rèn luyện và phát triển các kỹ năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề, hợp tác làm việc nhóm, giao tiếp thuyết trình và nhiều kỹ năng khác. Khóa học cũng góp phần truyền
cảm hứng, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, kết nối và mở rộng cộng đồng các nhà
giáo dục đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục Việt Nam và lan tỏa ra khu vực.

4. Đăng ký tham dự:

Sinh viên, cán bộ, giảng viên mong muốn tham dự tham gia khoá tập huấn vui lòng đăng ký tham gia tại link sau: https://forms.gle/Ew6rovW91NDKyxtSA

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 19/02/2024