DHKT

Thông báo V/v mở hồ sơ đăng ký Học bổng Chính phủ Úc vòng tuyển chọn năm 2024/niên khóa năm 2025

02/02/2024

Phòng KH&HTQT chuyển tiếp thông báo về Học bổng Chính phủ Australia (AAS) vòng tuyển chọn năm 2024/niên khóa 2025 (bậc thạc sĩ) bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2024 đến 30/4/2024. Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sĩ ở Australia bắt đầu năm 2025. 

Học bổng dành cho các ứng viên là các học giả, nghiên cứu, làm việc tại các cơ quan trung ương, cấp tỉnh, thành phố, huyện, các tổ chức phi chính phủ, các công ty Việt Nam. Ứng viên là người khuyết tật và người ở địa phương khó khăn là đối tượng được ưu tiên của AAS. Học bổng có những chính sách hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho những ứng viên này có cơ hội tiếp cận và tham gia vào chương trình học bổng như những ứng viên khác. Các ứng viên được học bổng sẽ theo học bậc thạc sĩ tại một trường đại học Australia do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt đối với Việt Nam như: nông-lâm-ngư nghiệp, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, giáo dục, môi trường, biến đổi khí hậu, năng lượng, quản trị và phát triển kinh tế, bình đẳng giới, khuyết tật, y tế, ổn định khu vực và nhân quyền. Các học bổng này dành cho chương trình học toàn thời gian. 

Vui lòng xem thêm thông tin về học bổng ở tài liệu đính kèm.
Các ứng viên xin AAS sẽ nộp hồ sơ trực tuyến. Thông tin chi tiết xin xem tại trang web http://www.australiaawardsvietnam.org/