DHKT

Thông báo kế hoạch điều chỉnh đăng ký học [Dành cho SV 49K]

15/01/2024

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy 49K.

Theo kế hoạch đào tạo, Nhà trường đã tổ chức đăng ký học Học kỳ II năm học 2023 – 2024 cho sinh viên các lớp hệ chính quy khoá 49K (Từ ngày 03/01 - 12/01/2024). Mặc dù đã thông báo và hướng dẫn cụ thể, nhưng nhiều sinh viên vẫn đăng ký học vào các lớp trùng lịch học quân sự. Do đó, Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh đăng ký học (bổ sung) như sau:

-  SV đề nghị Cố vấn học tập (GVCN) thực hiện điều chỉnh trong thời gian từ 14h00 ngày 18/01/2024 đến hết ngày 21/01/2024.

Kính đề nghị các GVCN hỗ trợ điều chỉnh đăng ký học cho sinh viên.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110 - thầy Đức) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng!