DHKT

Danh sách các lớp học phần bị hủy HK II năm học 2023-2024 [Dành cho SV 49K]

10/01/2024

 Kính gửi: - Sinh viên các lớp Hệ chính quy 49K.

Hiện nay đã có danh sách các lớp học phần bị hủy ở học kỳ II năm học 2023-2024 do không đủ số lượng sinh viên đăng ký (Xem chi tiết danh sách tại đây). Sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung theo quy định tại trang http://tinchi.due.edu.vn.

Thời gian: Từ 08h00 ngày 11/01/2024 đến 16h00 ngày 12/01/2024.

Lưu ý: 

+ Sinh viên cần kiểm tra thời khoá biểu cá nhân của mình.

+ Những SV đã đăng ký học vào các lớp HP bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung nhưng không được thay đổi thời khóa biểu đã đăng ký trước đó.

+ Trường hợp không đăng ký được hoặc trùng lịch, SV liên hệ Phòng Đào tạo để được giải quyết (SĐT: 0236 3950110 –thầy Đức).       

Kính đề nghị các khoa thông báo cho các GVCN, sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.


Trân trọng!