DHKT

Thông báo V/v đăng ký tham dự chuỗi chuyên đề học thuật về AI – AI Webinar Orientation với City University of Seattle, Hoa Kỳ

08/01/2024

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế và City University of Seattle (CityU), Hoa Kỳ, hai bên sẽ phối hợp tổ chức chuỗi chuyên đề về AI hoàn toàn miễn phí trong khoảng thời gian từ 26/02 – 01/03/2024. Thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng: dành cho sinh viên, học viên sau đại học, cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng có quan tâm

2. Thông tin về Webinar:

Số lượng: 3 buổi trong khoảng thời gian từ 26/02 – 01/03/2024

- Thời gian: 7h30 – 8h15

- Hình thức tổ chức: webinar trực tuyến bằng tiếng Anh

- Diễn giả: Giáo sư từ CityU và các diễn giả hoạt động trong lĩnh vực AI tại Mỹ và Việt Nam

Nội dung: chuỗi Webinar sẽ cung cấp cho người nghe các kiến thức học thuật cũng như những thông tin thực tiễn các vấn đề liên quan đến AI. Dự kiến các nội dung sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở các chủ đề như: tổng quan (overview); các tình huống thực tế (case study); ứng dụng và giải pháp về AI trong doanh nghiệp (AI applications and solutions); các chiến lược quản trị AI (managing AI strategy). Người nghe có thể đề xuất thêm cụ thể các vấn đề về AI mà mình mong muốn được tìm hiểu tại form đăng ký.

3. Đăng ký tham dự:

Sinh viên, cán bộ, giảng viên mong muốn tham dự tham gia chuỗi webinar vui lòng đăng ký tham gia tại link sau: https://forms.office.com/r/AcKcYT88PQ

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 30/01/2024

* Lưu ý: Sinh viên sẽ được cộng điểm rèn luyện khi tham dự chuỗi webinar (10 điểm vào mục II – hoạt động tình nguyện mang tính học thuật, phát triển kỹ năng)