DHKT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - ĐỢT 3 NĂM 2023

15/07/2023

Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo xét tuyển trình độ thạc sĩ cho người nước ngoài đợt 3 năm 2023 như sau:

1. Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh

2. Chương trình, thời gian đào tạo và học phí

- Hình thức đào tạo:

+ Chính quy (chương trình theo định hướng nghiên cứu/ứng dụng): Đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế - 71 Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng.

+ Vừa làm vừa học (chương trình theo định hướng ứng dụng): Đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

- Thời gian đào tạo: 02 năm đối với hình thức Vừa làm vừa học, 1,5 năm đối với hình thức Chính quy.

3. Học phí

- Lưu học sinh diện hiệp định: Tiêu chuẩn, chế độ, kinh phí đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Lưu học sinh diện ngoài hiệp định:

Ngành đào tạo

Học phí

toàn khóa học

Học phí/ tín chỉ

Đào tạo tại Đà Nẵng

Đối với các ngành: Kinh tế phát triển, Thống kê kinh tế, Triết học

37.500.000 đồng

625.000 đồng/

tín chỉ

Đối với các ngành: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý kinh tế

46.500.000 đồng

775.000 đồng/

tín chỉ

Đào tạo tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Đối với các ngành: Kinh tế phát triển, Thống kê kinh tế, Triết học

43.500.000 đồng

725.000 đồng/

tín chỉ

Đối với các ngành: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý kinh tế

52.500.000 đồng

875.000 đồng/

tín chỉ

Mức thu học phí trên được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh trong năm học 2022 - 2023. Mức thu học phí năm học 2023 - 2024 có thể tăng theo lộ trình tăng học phí theo quy định của nhà nước nhưng mức tăng không quá 10% của năm 2022 - 2023.

- Lưu học sinh diện học bổng khác: Phụ thuộc vào mức học bổng được cấp.

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Về văn bằng

Người tham gia xét tuyển thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a. Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp (theo danh mục đính kèm); đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

b. Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo (nếu có).

4.2. Điều kiện về ngôn ngữ

Điều kiện về ngôn ngữ được quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a. Lưu học sinh đã tốt nghiệp các cấp học ở giáo dục phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ bằng tiếng Việt hoặc đã đạt trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài được miễn yêu cầu về điều kiện tiếng Việt.

b. Lưu học sinh chưa đủ trình độ tiếng Việt để vào học chương trình chính thức bằng tiếng Việt thì phải học dự bị tiếng Việt.

4.3. Về kết quả học bổ sung kiến thức

Đối với các thí sinh thuộc diện phải học các học phần bổ sung (xem mục 7), thí sinh phải hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức trước khi được xét tuyển.

5. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Kinh tế thực hiện tuyển sinh trình độ thạc sĩ đối với người nước ngoài theo phương thức xét tuyển.

- Chỉ tiêu tuyển sinh người nước ngoài được tính trong chỉ tiêu chung của các ngành đào tạo của Nhà trường.

- Ưu tiên xét tuyển các thí sinh người nước ngoài trước khi xét tuyển các thí sinh Việt Nam. Trường hợp số lượng thí sinh nước ngoài đủ điều kiện xét tuyển vượt chỉ tiêu chung, Hội đồng sẽ xét tuyển các thí sinh nước ngoài theo thứ tự ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo điểm tốt nghiệp toàn khóa bậc đại học (được quy đổi về thang điểm 4). Việc quy đổi tương đương về thang điểm 4 theo quy định hiện hành.

6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

6.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm các giấy tờ sau (Scan bản chính):

a. Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tại Việt Nam (Mẫu CH-1: điền trực tiếp tại link đăng ký dự tuyển);

b. Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (được dịch hợp lệ sang tiếng Việt);

c. Minh chứng về điều kiện về ngôn ngữ theo Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d. Sơ yếu lý lịch tự khai có xác nhận (trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) (Mẫu CH-2);

e. Bản sao và bản dịch tiếng Việt có xác nhận hoặc chứng thực giấy khai sinh hoặc các giấy tờ có liên quan;

f. Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

g. Hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam;

h. Ảnh (4x6) trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

i. Trong một vài trường hợp đặc biệt lưu học sinh đi học theo dạng hiệp định hoặc được tài trợ học bổng hoặc có quy định riêng giữa Việt Nam và quốc gia đối tác, Nhà trường có thể yêu cầu các giấy tờ bổ sung.

Thí sinh chỉ được trúng tuyển và nhập học chính thức sau khi đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo quy định.

6.2. Đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ:

Thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến tại trang Tuyển sinh của Trường ĐHKT: http://dangkyxettuyen.due.udn.vn/.

 

STT

Ngành

Mã số

Chỉ tiêu

1

Triết học

8229001

Nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ năm 2023 của Trường ĐHKT

2

Quản lý kinh tế

8310110

3

Kinh tế phát triển

8310105

4

Thống kê kinh tế

8310107

5

Quản trị kinh doanh

8340101

6

Tài chính - Ngân hàng

8340201

7

Kế toán

8340301

7. Học bổ sung kiến thức:

Thí sinh liên hệ và đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế, Điện thoại 0236.3969088. Danh mục các ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển; các học phần bổ sung kiến thức xem tại website: http://due.udn.vn/vi-vn/tuvantuyensinh.

8. Thời gian xét tuyển và nhập học:

Hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển: 15/7/2023

Nhập học: Dự kiến tháng 8/2023

Lưu ý: Đối với mỗi ngành tuyển sinh, Nhà trường tổ chức đào tạo nếu tổng số lượng thí sinh trúng tuyển của từng đợt tuyển sinh (theo từng định hướng đào tạo và hình thức đào tạo) lớn hơn hoặc bằng 10. Nếu tổng số lượng thí sinh trúng tuyển của từng đợt tuyển sinh (theo từng định hướng đào tạo và hình thức đào tạo) nhỏ hơn 10, tùy từng trường hợp, Nhà trường xem xét để quyết định đào tạo. Trường hợp thí sinh trúng tuyển vào ngành Nhà trường không đào tạo, sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác hoặc định hướng đào tạo/hình thức đào tạo khác có điểm trúng tuyển thấp hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển ngành đã đăng ký (trong trường hợp này, thí sinh phải đáp ứng được các điều kiện dự tuyển của ngành và định hướng đào tạo xin chuyển sang).

9. Địa chỉ liên hệ:     

- Về Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Liên hệ Phòng Khoa học & HTQT, Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN; Số 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: 0236.3958635 (Cô Dung); Email: interrelations@due.edu.vn

- Về chương trình đào tạo, học bổ sung kiến thức và các vấn đề khác:

Liên hệ Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN; Số 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: 0236.3950110 (Cô Lê Na), 0236.3969088 (Cô Như Mai);

Email: daotao@due.edu.vn.

Chi tiết thông báo: xem tại đây