DHKT

Hướng dẫn quy trình nhập học cho Nghiên cứu sinh khóa K47

01/06/2023

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng ban hành hướng dẫn Quy trình thực hiện thủ tục nhập học cho nghiên cứu sinh khóa K47 như sau:

- Hướng dẫn nhập học:

            + Thời gian Nhập học: 09h00 ngày 12/06/2023 (thứ Hai)

            + Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng (Phòng H214, toà nhà 9 tầng)

            + Hướng dẫn nhập học + Biểu mẫu Hồ sơ nhập học Tại đây

            + Điện thoại: 0236.3956.397 - 0986111187 (ThS. Nguyễn Diệu Linh).

Nhà trường đề nghị tất cả Nghiên cứu sinh khoá 47 nghiêm túc thực hiện quy trình nhập học ở trên. Nhà trường sẽ không tiếp nhận những Nghiên cứu sinh không thực hiện đúng, đủ thủ tục nhập học (không nộp đủ hồ sơ/học phí, hồ sơ không hợp lệ, nhập học không đúng thời gian quy định)./.