DHKT

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét miễn học & công nhận điểm HP tiếng Anh (Dành cho SV dự kiến tốt nghiệp Đợt 2/2022-2023)

30/05/2023

Kính gửi: - Các Khoa trong trường;
- Sinh viên các lớp hệ chính quy dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm học 2022-2023.


Để phục vụ công tác xét tốt nghiệp hệ chính quy Đợt 2 năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét miễn học & công nhận điểm HP tiếng Anh đối với SV dự kiến tốt nghiệp Đợt 2/2022-2023. Hạn cuối: 17h00 ngày 05/06/2023.

Sinh viên xem chi tiết hướng dẫn đăng ký và nộp hồ sơ tại đây.


Trân trọng!