DHKT

V/v đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục năm 2023

29/05/2023

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Công văn số 2269/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2023.

Chủ đề giải thưởng ASPIRE 2023: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn diện vì một môi trường tự cường và bền vững.

Tiêu chuẩn ứng viên: 

  • Là công dân của các nền kinh tế thành viên APEC, tuổi dưới 40.
  • Là các nhà khoa học trẻ tài năng, có những công trình NCKH và công nghệ xuất sắc được công bố quốc tế; có những đóng góp tiêu biểu thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo, có hoạt động hợp tác với các nhà khoa học từ các nền kinh tế thành viên APEC khác, có đóng góp tiêu biểu liên quan đến chủ đề ASPIRE 2023 “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn diện vì một môi trường tự cường và bền vững”. 

Yêu cầu hồ sơ: 

  • Bản Sơ yếu lý lịch tiếng Anh và tiếng Việt;
  • Bản tóm tắt công trình nghiên cứu được công bố quốc tế trong các lĩnh vực liên quan đến chủ đề ASPIRE 2023 (tiếng Anh và tiếng Việt);
  • Tờ khai thông tin đề cử ứng viên theo mẫu của Ban Thư ký APEC (Mẫu đính kèm);
  • Ảnh chụp của ứng viên (lớn hơn 250*300 pixel). 

Quý Thầy/ Cô có nhu cầu đăng ký, xin vui lòng gửi hồ sơ bản cứng về Phòng KH&HTQT, bản mềm về email khoahoc@due.edu.vn trước 12h00 ngày 29/5/2023 (Thứ Hai).

Trân trọng!