DHKT

V/v đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

08/06/2023

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi thông báo về việc đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024.

Tên đề tài: Đánh giá tác động đa chiều của các ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu đề tài: Đề ra các giải pháp, biện pháp quản lý các ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh, giảm nguy cơ ô nhiễm chất lượng nguồn nước, ô nhiễm môi trường; tăng hiệu quả tiêu thoát nước, phòng chống ngập lụt vào mùa mưa, bảo đảm và an toàn trong cung cấp nước sinh hoạt và các mục đích sử dụng nước thiết yếu, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường và phục vụ mục đích phát triển du lịch, phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất vui lòng sử dụng Mẫu phiếu đề xuất (đính kèm) và gửi bản mềm qua email khoahoc@due.edu.vn, bản cứng gửi về Phòng KH&HTQT (gặp Phương Linh) trước 12h00 ngày 08/6/2023 (Thứ Năm).

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại Công văn đính kèm.

Trân trọng./.

P. KH&HTQT.