DHKT

Gia hạn phúc khảo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng anh chuẩn đầu ra - Đợt ngày 22-24/04/2023

27/05/2023

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc gia hạn thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ chính quy các Cơ sở giáo dục thành viên ĐHĐN đợt thi ngày 22-24/4/2023 cho đến 16h00 ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Trân trọng.