DHKT

Lịch thi kết thúc học phần đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023 – Đợt 2

26/05/2023

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy.

           

Sinh viên xem lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 – Đợt 2 tại đây (chú ý tra cứu lịch thi theo mã học phần và tên học phần):

- Lịch thi tự luận, trắc nghiệm

- Lịch thi vấn đáp

- Lịch thi thực hành trên máy tính

Đối với các học phần được tổ chức thi qua E-Learning (xem thông tin ở cột Ghi chú trong Lịch thi tự luận, trắc nghiệm để xác định các học phần thi qua E-Learning), sinh viên xem hướng dẫn thi tại đây.

Lưu ý:

- Từ ngày 29/5/2023, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân.

- Sinh viên khoá 48K (kể cả các trường hợp sinh viên khoá 48K đăng ký học các lớp học phần kết thúc học vào tuần 43 cùng với khoá 47K trở về trước) được tổ chức thi kết thúc học phần trong đợt 3, từ ngày 19/6/2023 đến ngày 2/7/2023. Riêng đối với học phần Tiếng Anh kinh doanh, đề nghị các sinh viên khoá 48K có đăng ký học học phần này trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 tra cứu lịch thi và tham gia dự thi kết thúc học phần trong đợt 2.

- Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí trong thời hạn quy định để được dự thi kết thúc học phần.

- Sinh viên vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần của học kỳ trước theo dõi lịch thi và tham gia dự thi đúng quy định. Lịch thi của các học phần vắng phép được cập nhật trong lịch thi cá nhân của sinh viên.

- Đề nghị sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi vướng mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221 037 hoặc 0236 3959 003 để được hỗ trợ.

Trân trọng.