DHKT

Danh sách sinh viên vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 - Đợt 1

25/05/2023

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Sinh viên xem Danh sách sinh viên vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 - Đợt 1 tại đây.

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách trên. Nếu có vướng mắc liên quan, sinh viên liên hệ về Phòng Khảo thí và ĐBCLGD trước 16h00 29/05/2023 để được giải quyết. 

Các trường hợp vắng phép được ghi nhận điểm thành phần 3 là P và được Trường bố trí thi trong học kỳ kế tiếp. Sinh viên chú ý theo dõi thông báo về việc tổ chức thi, tra cứu lịch thi và tham gia dự thi các học phần vắng phép theo quy định.

Trân trọng.