DHKT

Thông báo v/v đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy đợt 2 năm học 2022-2023

23/05/2023

Kính gửi:      - Các Khoa, Đơn vị trong trường;

- Sinh viên các lớp hệ chính quy dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm học 2022-2023

 

Để chuẩn bị cho công tác xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy đợt 2 năm học 2022 - 2023, Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện những công việc liên quan như sau:

I. Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp

Từ 08h00 ngày 29/05/2023 đến 16h00 ngày 31/05/2023: Những sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng xét tốt nghiệp trong đợt này đăng nhập vào tài khoản cá nhân, thực hiện đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trực tuyến tại trang web của nhà trường www.due.udn.vn (mục Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp). Sau khi đăng ký thành công, sinh viên in Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

II. Hoàn thành hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

Sinh viên đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp;

2. Bản photocopy có công chứng (kèm theo bản gốc để đối chiếu) các chứng chỉ sau:

(i) Chứng chỉ Giáo dục thể chất (chỉ yêu cầu đối với sinh viên hoàn thành chương trình GDTC trước ngày 14/10/2020);

(ii) Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ;

Yêu cầu về chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với các chương trình đào tạo các khóa cụ thể như sau:

Chương trình đào tạo

Khóa

Yêu cầu

Chất lượng cao

40K trở về trước

tương đương TOEIC 700 điểm

Chất lượng cao

41K, 42K

tương đương IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh cấp độ B2 – Khung trình độ chung châu Âu

Đại trà

41K, 42K

tương đương chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 – Khung trình độ chung châu Âu

Đại trà

43K, 44K, 45K (ngoại trừ ngành Kinh doanh quốc tế)

tương đương IELTS 4.5

Đại trà

43K, 44K, 45K (ngành Kinh doanh quốc tế)

tương đương IELTS 5.0

* Những chứng chỉ ngoại ngữ không phải là tiếng Anh yêu cầu phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng;

* Sinh viên thi chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do trường ĐH Kinh tế phối hợp cùng trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN tổ chức và không cấp chứng chỉ thì ghi rõ trong Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp ngày tháng dự thi.

(iii) Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Tin học (bao gồm chứng chỉ tin học Nâng cao, hoặc chứng chỉ MOS (Word, Excel, PowerPoint) và chứng chỉ tin học Cơ bản);

(iv) Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng;

3. Bản kiểm điểm (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (chỉ yêu cầu đối với sinh viên không đăng ký học ở học kỳ II năm học 2022 – 2023).

III. Nộp hồ sơ

- Sinh viên nộp Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp cho Khoa quản lý sinh viên trước 17h00 ngày 05/06/2023.

- Khoa quản lý sinh viên gửi hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp về Phòng Đào tạo và Phòng Công tác sinh viên trước 16h00 ngày 09/06/2023 để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc xét tốt nghiệp.

Lưu ý: Các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110 - cô Trang) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng!