DHKT

Danh sách các lớp học phần bị hủy HK Hè năm học 2022-2023

19/05/2023

Kính gửi:     - Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

Hiện nay đã có danh sách các lớp học phần bị hủy ở học kỳ Hè năm học 2022 – 2023. Cụ thể:

1.    Giao tiếp trong kinh doanh (TOU1001_1)

2.    Giao tiếp trong kinh doanh (TOU1001_2)

Sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung (nếu cần) tại trang http://tinchi.due.udn.vn.

Thời gian: Từ 14h00 ngày 22/05/2023 đến 11h00 ngày 23/05/2023.

Lưu ý: 

+ Sinh viên cần kiểm tra thời khoá biểu cá nhân của mình.

+ Những SV đã đăng ký học vào các lớp HP bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung nhưng không được thay đổi thời khóa biểu đã đăng ký trước đó.

 

Kính đề nghị các khoa thông báo cho các GVCN và sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (02363.950110 – thầy Đức) để được hướng dẫn, giải quyết.

 

Trân trọng!