DHKT

Thông báo về thời gian nhận bằng tốt nghiệp

12/05/2023

Kính gửi: Sinh viên, học viên các hệ đào tạo tại trường ĐHKT.

Để tạo sự thuận tiện cho sinh viên và học viên trong việc nhận hồ sơ tốt nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp như sau: 

Thời gian: Từ 15h00 - 17h00, Thứ Tư hàng tuần.

Địa điểm: Phòng Đào tạo - Phòng H215, Tầng 2, Tòa nhà Đa năng (Cô Chi). 

Trân trọng!