DHKT

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình Summer Camp – UEH

12/05/2023

Kính gửi: Sinh viên chính quy đăng ký tham gia chương trình Summer Camp – UEH

Hiện nay, Nhà trường đã nhận được danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia chương trình trao đổi sinh viên “UEH MEKONG SUMMER CAMP 2023 - Local Life, Global Mind” do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức. Để hoàn thiện hồ sơ cử đi trao đổi, Nhà trường đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách (xem danh sách tại đây) hoàn thiện “Đơn đăng ký chương trình trao đổi sinh viên” (theo mẫu) và nộp về Phòng Đào tạo (Cô Trang) trước ngày 17/05/2023 (Thứ tư).

Các nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn về triển khai chương trình hợp tác đào tạo với các Trường đại học liên kết (chi tiết tại đây: http://due.udn.vn/vi-vn/daotao/daotaochitiet/id/16623/cid/89).

Lưu ý: Sinh viên nộp học phí theo hướng dẫn của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo (Cô Trang - 0236 3950110) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng!