DHKT

Thông báo về Olympic tin học sinh viên Việt Nam & Kỳ thi ICPC ASIA Hue City 2023

11/05/2023
Căn cứ thông báo số 01 ngày 25/4/2023 của Hội Tin học Việt Nam về việc tổ chức kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 32 và kỳ thi Lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia Hue City, tổ chức tại Đại học Khoa học – Đại học Huế, dự kiến từ ngày 05/12/2023 đến ngày 08/12/2023; Nhà trường thông báo cho sinh viên kế hoạch đăng ký như sau:

1. Mục đích kỳ thi: Phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên giỏi tin, nâng cao chất lượng dạy và học tin, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng trong cả nước.

2. Nội dung thi: gồm 2 phần Olympic Tin và lập trình Quốc tế ICPC (Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây)

3. Đối tượng tham gia: dành cho sinh viên chính quy đang theo học tại trường tính đến thời điểm tham gia cuộc thi vào tháng 11/2023

4. Thời gian, hình thức đăng ký:

Thời hạn đăng ký: Đăng ký đến hết ngày 31/07/2023

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại địa chỉ Link

5. Hướng dẫn ôn luyện:

Sẽ thông báo qua Email sinh viên đăng ký.

Trên cơ sở số lượng sinh viên đăng ký, Phòng Khoa học & HTQT sẽ xin ý kiến về kế hoạch tổ chức thực hiện.

Nhận được thông báo này, Phòng Khoa học & HTQT đề nghị những sinh viên có nguyện vọng tham gia dự thi vào đội tuyển Olympic Tin và đội tuyển ICPC năm 2023 đăng ký đúng thời gian quy định.

Mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp tại Phòng Khoa học & HTQT (Email: khoahoc@due.edu.vn, Số điện thoại 0236.3954243).

Trân trọng