DHKT

FiinGroup_Ra mắt nền tảng FiinPro-X

21/04/2023

Kính gửi Quý Thầy Cô.


Nhân dịp ra mắt FiinPro-X, FiinGroup có chính sách cấp tài khoản FiinPro-X cho các khách hàng hiện hữu trải nghiệm và dùng song song với FiinPro tối đa trong vòng 06 tháng. Hiện tại, DUE được cung cấp tài khoản FiinPro-X với thông tin chi tiết như sau:

  1. Link truy cập: https://fiinx.vn/

  2. Thời hạn sử dụng: song song với thời hạn của tài khoản FiinPro, tối đa là 06 tháng từ 18/04/2023 – 17/10/2023

  3. File Hướng dẫn sử dụng: https://docs.fiinpro.com/

  4. Chi tiết xem thêm tại: http://fiinpro.com/fiinpro-x

  5. Số lượng tài khoản FiinPro-X dành cho DUE: 03 tài khoản có sẵn trên máy tính Thư viện DUE (03 tài khoản đã được đăng nhập sẵn trên trình duyệt Chrome tại 02 máy tính tầng 1 và 01 máy tính tại tầng 4 Thư viện), TRUY CẬP DỄ DÀNG TRÊN NỀN TẢNG WEB.

Vì vậy, Phòng KH&HTQT xin thông báo để Quý Thầy Cô được biết và dùng trải nghiệm tài khoản FiinPro-X phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của mình.Trân trọng kính thông báo!

P.KH&HTQT