DHKT

Danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 - Đợt 2

15/03/2023

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Sinh viên xem Danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 - Đợt 2 tại đây.

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách trên. Nếu có vướng mắc liên quan, sinh viên liên hệ về Phòng Khảo thí và ĐBCLGD trước 10h00 ngày 16/03/2023 để được giải quyết. 

Trân trọng.