DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế VEAM-2023

31/05/2023

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,


Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/ Cô viết bài cho Hội thảo Quốc tế the 14th Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM-2023) do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại thương, Trung tâm nghiên cứu chính sách và phát triển (DEPOCEN) và Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) phối hợp tổ chức với các thông tin cụ thể như sau: 

  • Thời gian tổ chứcNgày 26-27/07/2023     
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
  • Thời hạn nộp bài viết: trước ngày 31/05/2023
  • Thông tin gửi bài: bài viết nộp qua website http://veam.org/paper-submission/
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo Thư mời viết bài đính kèm.

Phòng KH&HTQT kính gửi thông tin để Quý Thầy/ Cô được biết và tham gia viết bài cho Hội thảo VEAM-2023.

Trân trọng cảm ơn./.

P. KH&HTQT.