DHKT

Thông báo kết quả rút học phần học kỳ II/ 2022 - 2023

10/03/2023

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy đã nộp đơn đề nghị rút học phần năm học 2022 - 2023.

Hiện nay đã có kết quả rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ II năm học 2022 - 2023. Thông tin chi tiết ở file đính kèm. Đề nghị các sinh viên có liên quan tra cứu kết quả. Nếu có gì vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110 - Bộ phận Chính quy) trong ngày 13/3/2023 để được giải quyết.


Trân trọng!Danh sách rút học phần: Tải file tại đây.