DHKT

Thông báo v/v kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp Đợt 1 Năm học 2022-2023 Hệ chính qui (DỰ KIẾN)

06/03/2023

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy đã nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023.

 

Hiện nay đã có kết quả xét công nhận tốt nghiệp (DỰ KIẾN) đợt 1 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên các lớp hệ chính quy. Đề nghị những sinh viên đã nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp đợt này kiểm tra toàn bộ thông tin liên quan trong danh sách đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Thầy, Cô Giáo vụ Khoa và Phòng Đào tạo trước 14h00, ngày 07/03/2023 (Thứ Ba) để được hướng dẫn, giải quyết.


Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023: xem tại đây.


Lưu ý: Các sinh viên còn nợ học phí vui lòng hoàn thành nộp học phí trước 14h00 ngày 07/03/2023 (Thứ Ba) để được xét công nhận tốt nghiệp. 


Trân trọng!