DHKT

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển học bổng Keidanren & JCCI năm 2023

24/02/2023

Căn cứ công văn số 651/ĐHĐN-HTQT ngày 22/02/2023 của Đại học Đà Nẵng về việc lập danh sách sinh viên (SV) đề nghị nhận học bổng Keidanren & JCCI, Nhà trường thông báo về chương trình học bổng này như sau:

1. Số lượng và giá trị học bổng

Số lượng: 03 suất. Giá trị mỗi suất: 7.000.000 đồng.

2. Tiêu chí xét chọn ứng viên

- SV có Điểm học tập trung bình chung từ 3.2/4.0 trở lên, Điểm rèn luyện trung bình từ loại Tốt trở lên;

- SV đã có chứng chỉ tiếng Nhật;

- SV chưa nhận học bổng hoặc nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức/cá nhân ngoài trường trong năm học 2022-2023 (trừ Học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho SV thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước);

- Tiêu chí phụ: SV có hoàn cảnh khó khăn (ví dụ: Hộ nghèo/Cận nghèo, có bệnh tật, bị khuyết tật…) hoặc là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số. SV có thành tích trong các cuộc thi, có chứng nhận đã đóng góp tích cực cho cộng đồng/Nhà trường.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

3.1. Phương thức đăng ký: SV nộp hồ sơ trực tiếp về Khoa quản lý.

3.2. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học bổng (viết tay hoặc đánh máy);

- Bản photo chứng chỉ tiếng Nhật;

- Bản điểm học tập/rèn luyện có kết quả trung bình (nếu SV chưa thể xin được bảng điểm thì có thể nộp trước bản in hình chụp kết quả học tập/rèn luyện trong tài khoản cá nhân của SV trên website Trường);

- Bản photo giấy tờ xác nhận gia cảnh; Giấy khen; Giấy chứng nhận; Minh chứng đóng góp cho cộng đồng/Nhà trường... (nếu có).

3.3. Hạn cuối SV nộp hồ sơ về Khoa: 16h00 ngày 26/02/2023.  

4. Khoa giới thiệu ứng viên

Mỗi Khoa xét chọn 01 SV phù hợp nhất với các tiêu chí của học bổng và gửi danh sách bản cứng về Phòng Công tác Sinh viên và bản mềm vào email: phongcongtacsinhvien@due.edu.vn trước 10h ngày 27/02/2023.