DHKT

Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển học bổng HESSEN năm học 2022-2023

20/02/2023

Căn cứ công văn số 566/ĐHĐN-HSSV ngày 16/02/2023 của Đại học Đà Nẵng về việc giới thiệu sinh viên xét nhận học bổng Hessen (CHLB  Đức) năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng viên như sau:

1. Số lượng và giá trị học bổng

- Số lượng: 01 suất

- Giá trị mỗi suất: 12 tháng x 18 euro = 216 euro

2. Tiêu chí xét chọn ứng viên

- Sinh viên chưa nhận học bổng hoặc nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức/cá nhân  nào khác trong năm học 2022-2023 (trừ học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước);

- Trong học kỳ gần nhất, sinh viên có Điểm trung bình chung học tập từ 3.2/4.0 trở lên, Điểm rèn luyện trung bình từ loại Tốt trở lên;

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (ví dụ: thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo, có bệnh tật, bị khuyết tật…) hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số, hoặc các trường hợp khó khăn khác;

Ưu tiên: Sinh viên có thành tích trong các cuộc thi, có đóng góp tích cực cho cộng đồng/xã hội/Nhà trường như: hiến máu nhân đạo, hỗ trợ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống dịch Covid-19...

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

3.1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: đến 17h00 ngày 22/02/2023 (thứ Tư).  

3.2. Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai thông tin cá nhân, viết tay, có dán ảnh (mẫu kèm theo tại: https://drive.google.com/file/d/13jUtIY_MVNDkEyIeLGxpxMsyt1gYr1Oj/view?usp=share_link);

- Bản điểm học tập, rèn luyện của học kỳ gần nhất (nếu sinh viên chưa thể xin bản điểm kịp thì có thể nộp trước bản in hình chụp kết quả học tập trong tài khoản cá nhân của sinh viên trên website Trường);

- Bản photo các giấy tờ, minh chứng xác nhận gia cảnh; 

- Bản photo các Giấy khen; Giấy chứng nhận; Minh chứng đóng góp cho hoạt động của cộng đồng/xã hội/Nhà trường... (nếu có).

3.3. Phương thức đăng ký: Ứng viên phải thực hiện cả hai phương thức:

- Đăng ký thông tin online: https://tinyurl.com/HocBongHessen2023

- Nộp bản cứng hồ sơ (đựng trong bì hồ sơ) tại: Phòng Công tác Sinh viên.

Hướng dẫn chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1y8roQvglV9Zg3L4HiWjdqksrSTXpKizz/view?usp=share_link