DHKT

Thông báo v/v đăng ký học phần THỂ DỤC 2 (GDTC 2) đối với sinh viên 48K

09/02/2023

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khoá 48K

Do số lượng đăng ký HP THỂ DỤC 2 (GDTC 2) quá đông nên Nhà trường đã mở hệ thống đăng ký học để sinh viên vào đăng ký. Thời hạn đăng ký: đến 16:30 ngày 10/2/2023 (Thứ Sáu). Vậy, Nhà trường thông báo để sinh viên được biết và đăng ký học đúng quy định. 
Lưu ý: Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin đợt quân sự và đăng ký theo đúng đợt quân sự của mình. 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ P. Đào tạo (0236.3950110) để được hỗ trợ, giải quyết. 
Trân trọng!