DHKT

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN (HCKK)

03/02/2023
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN (HCKK)

     Học kỳ I năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên khóa 45K

     Học kỳ II năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên khóa 46K, 47K, 48K


      Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xét học bổng hỗ trợ SV có HCKK, SV đọc thật kĩ thông báo và lưu ý để nộp hồ sơ đúng quy định và đúng thời hạn. Sinh viên phải thực hiện đúng các quy định, mọi trường hợp chậm trễ, thiếu sót, sai quy định sinh viên chịu trách nhiệm.
           Bước 1: Sinh viên đăng kí tại Form: https://bom.so/hocbongHCKK
           Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ tại Khoa
                - Thông báo nộp hồ sơ: https://bom.so/qcA6N1
                - Biểu mẫu và hướng dẫn cụ thể: https://bom.so/QNG4uk
                - Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ: 10/02/2023
     Lưu ý: Riêng khóa 45K, Nhà trường chỉ xét học bổng HCKK Học kỳ II năm học 2022-2023 cho những SV có lịch học trong Học kỳ II năm học 2022-2023
Sinh viên phải thực hiện đúng các quy định, mọi trường hợp chậm trễ, thiếu sót, sai quy định sinh viên chịu trách nhiệm.