DHKT

Kết quả thi và phúc khảo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng anh chuẩn đầu ra - Đợt ngày 08/01/2023

01/02/2023

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy.

Trường Đại học Ngoại ngữ đã công bố kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra – Đợt thi ngày 08/01/2023.

Tra cứu kết quả thi tại đây.

Đối với các trường hợp có yêu cầu phúc khảo kết quả thi, sinh viên đăng ký phúc khảo theo hướng dẫn của Trường Đại học Ngoại ngữ, xem tại đây.

Trân trọng.