DHKT

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí; trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2022-2023

31/01/2023

Thực hiện các quy định về việc chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội đã ban hành, Nhà trường thông báo sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng, nộp hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ để Nhà trường xem xét và ra Quyết định cho học kỳ II năm học 2022-2023. 

   - Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ miễn giảm học phí, xem tại đây

   - Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ hỗ trợ học phí học tập, xem tại đây

   - Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ trợ cấp xã hội, xem tại đây

Trân trọng.