DHKT

V/v góp ý Dự thảo Quy định Quản lý nhiệm vụ KH&CN theo định hướng ứng dụng

27/02/2023

Kính gửi Quý Thầy/ Cô, nghiên cứu viên, nhà khoa học.

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo định hướng ứng dụng, góp phần tăng cường vai trò tham gia tư vấn chính sách và phản biện xã hội của Trường Đại học Kinh tế tại thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, Nhà trường đã xây dựng Dự thảo Quy định Quản lý nhiệm vụ KH&CN theo định hướng ứng dụng (sau đây gọi là Quy định đề tài đặt hàng). 

Phòng KH&HTQT kính mời Quý Thầy Cô và Đơn vị chuyên môn góp ý cho Dự thảo Quy định đề tài đặt hàng này. 

Chi tiết về Dự thảo Quy định, Quý Thầy/ Cô vui lòng xem tại đường link tại đây.

Mọi góp ý cho Dự thảo Quy định xin vui lòng gửi về Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế qua email khoahoc@due.edu.vn trước 12h00 ngày 16/01/2023. 

Trân trọng cảm ơn.

P. KH&HTQT