DHKT

Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Trường National University of Tainan, Đài Loan

08/12/2022
Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Trường National University of Tainan, Đài Loan (NUTN) trong khuôn khổ hợp tác giữa hai trường.


1. Thời gian trao đổi
Kỳ mùa Thu năm học 2023 - 2024 (tháng 08/2023 - 12/2023)

Kỳ mùa Xuân năm học 2023 - 2024 (tháng 01/2024 - 07/2024)


2. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên được nhận học bổng
Quyền lợi:
• Sinh viên Trường Đại học Kinh tế được miễn 100% học phí tại NUTN;
• Thời gian và kết quả học tập tại NUTN được công nhận vào chương trình học tập của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế.
Nghĩa vụ:
• Chịu các khoản chi phí phát sinh tại  NUTN (nếu có);
• Hoàn thành đóng học phí chính quy tại Trường Đại học Kinh tế và các lệ phí theo quy định của Nhà trường đối với sinh viên tham gia chương trình trao đổi này;
• Kết thúc thời gian trao đổi, sinh viên phải trở về nước và thực hiện báo cáo với Nhà trường thông qua Phòng KH&HTQT.

3. Tiêu chí xét chọn

- Là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
- Là sinh viên năm 2, 3 (*ưu tiên) và học kỳ I năm 4 tại thời điểm tham gia chương trình trao đổi.
- Có điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 3.0/4.0 và điểm rèn luyện xuất sắc.
- Có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương.
- Có sức khỏe tốt.


4. Hồ sơ đăng ký
Sinh viên đăng ký tham gia vui lòng gửi hồ sơ bao gồm:
Form đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên;

Đề nghị công nhận tương đương môn học;

Đơn cam kết;
Các hồ sơ theo yêu cầu từ trường đối tác.


5. Thông tin chương trình học tại NUTN

https://eng.nutn.edu.tw/Home/Academics#

 

6. Factsheet for NUTN Student Exchange Program

 

7. Hạn nộp hồ sơ: 
Kỳ mùa Thu năm học 2023 - 2024: trước 17h ngày 15 tháng 03 năm 2023
Kỳ mùa Xuân năm học 2023 - 2024: trước 17h ngày 15 tháng 09 năm 2023


Hướng dẫn tham gia Chương trình trao đổi sinh viên.


Hồ sơ nộp tại Phòng Khoa học & HTQT (cô Thuần), Phòng H302, Tầng 3, Nhà đa năng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Nếu có thắc mắc về thông tin chương trình trao đổi, xin vui lòng liên hệ qua email: interrelations@due.edu.vn