DHKT

Thông báo Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ V

30/11/2022

Thông báo Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V)

 

Căn cứ Quyết định số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Học sinh, sinh viên (HSSV) với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V).

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (ĐHKT - ĐHĐN), đồng thời triển khai hiệu quả cuộc thi SV_STARTUP LẦN V do Bộ GD&ĐT tổ chức, Nhà trường thông báo đến các Khoa và toàn thể sinh viên về việc đăng ký tham gia cuộc thi cụ thể như sau:

1.      Đối tượng tham dự:

Sinh viên đang học tập tại Trường ĐHKT-ĐHĐN đều có quyền đăng ký tham gia theo hai hình thức: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 thành viên). Mỗi cá nhân hoặc tập thể chỉ có thể đăng ký tham gia 1 ý tưởng.

2.      Lĩnh vực dự thi:

Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi SV_STARTUP LẦN V  hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đất nước và địa phương. Các lĩnh vực của cuộc thi bao gồm:

- Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;

- Nông, lâm, ngư nghiệp;

- Giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính;

- Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp;

- Kinh doanh tạo tác động xã hội;

- Các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh khác.

3.      Quy định về bài dự thi:

- Thể thức, hình thức trình bày văn bản: Bài dự thi trình bày bằng tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, nội dung trình bày được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1, QĐ số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ GD&ĐT.

- Sản phẩm gửi kèm bài dự thi:

1) Bản thuyết minh dự án (Mô tả chi tiết trong Phụ lục 2, QĐ số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ GDĐT);

2) Bài thuyết trình của nhóm được trình bày bằng Video clip không quá 03 phút (Mô tả chi tiết tại Phụ lục 3, QĐ số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ GDĐT);

3) Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc video clip (nếu có).

4.      Các vòng thi:

- Vòng cơ sở tại Trường ĐHKT-ĐHĐN;

- Vòng bán kết;

- Vòng đào tạo;

- Vòng bình chọn online;

- Vòng chung kết.

Chi tiết về hình thức, thể lệ và tiêu chí chấm điểm của từng vòng thi được quy định tại QĐ số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ GDĐT.

5.      Giải thưởng:

- 01 giải Nhất gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT; tiền thưởng theo quy định, tiền giải thưởng của nhà tài trợ và cơ hội đầu tư từ các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

- 02 giải Nhì gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT; tiền thưởng theo quy định, tiền giải thưởng của nhà tài trợ và cơ hội đầu tư từ các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

- 03 giải Ba gồm: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Giấy chứng nhận đoạt giải Ba Cuộc thi của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng của nhà tài trợ và cơ hội đầu tư từ các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

- 04 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Giấy chứng nhận đoạt giải Ba Cuộc thi của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng của nhà tài trợ và cơ hội đầu tư từ các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

- 01 giải bình chọn trên Website http://dean1665.vn: Giấy chứng nhận của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng.

- 01 giải thưởng gian hàng: Giấy chứng nhận Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 05 triệu đồng tiền mặt.

6.      Hình thức, thời gian nộp bài dự thi Vòng cơ sở:

- Đăng ký dự thi vòng cơ sở: Các nhóm dự thi gửi bài về Phòng Khoa học & HTQT qua địa chỉ email: interrelations@due.edu.vn trước 17h00 ngày 02 tháng 01 năm 2023 (Thứ Hai). Tiêu đề email ghi rõ: Nộp dự án SV_STARTUP LẦN V.

- Bài thi hợp lệ phải đầy đủ các sản phẩm theo quy định tại mục 3 của Thông báo này, đầy đủ thông tin liên hệ và không liên quan đến tranh chấp bản quyền.

7.      Hỗ trợ các đội thi lọt vào Vòng Bán kết và Vòng Chung kết:

Nhà trường hỗ trợ các đội thi lọt vào Vòng Bán kết và Vòng Chung kết của cuộc thi theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

Thông tin liên lạc: Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế (ThS. Hồ Diễm Thuần): Phòng 301, Tòa nhà Đa năng, SĐT: 0236-3958635, Email: thuan.hd@due.edu.vn.


QĐ số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ GDĐT