DHKT

Thông báo V/v Đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế năm học 2022-2023

15/11/2022

Nhà trường thông báo đến các Đơn vị (Khoa/Trung tâm/Phòng) và toàn thể sinh viên về việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023 gồm các nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia thực hiện đề tài NCKH là sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường tính đến thời điểm đăng ký đề tài SVNCKH, có học lực từ khá trở lên, có tư cách đạo đức tốt.

2. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

Sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài theo quy định tại điều 3 của Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT bao gồm: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật & công nghệ; Khoa học y dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn.

3. Triển khai thực hiện đề tài SVNCKH

Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 5 sinh viên/1 GVHD/nhóm) và nộp Phiếu đăng ký (Mẫu 1a/1b) về Đơn vị quản lý trước ngày 15/11/2022.

Đơn vị quản lý tập hợp Phiếu đăng ký, lập Danh sách đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn (Mẫu 2) (tối đa 2 đề tài/1GVHD/1 đợt) gửi về Nhà trường thông qua Phòng Khoa học & HTQT trước ngày 22/11/2022.
Chi tiết vui lòng xem tiếp tại đây 
Mọi thắc mắc Quý thầy/cô vui lòng liên hệ Phòng Khoa học & HTQT theo sđt 0236.3.954243 (gặp Quỳnh Anh)  

Trân trọng!