DHKT

Thông báo Vòng chung kết Giải thưởng SVNCKH thành phố Đà Nẵng năm 2022

10/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-SKHCN ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét chọn các đề tài xuất sắc lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2022. 

Xin được chúc mừng 04 Nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Luật, Khoa Marketing, Khoa Thương mại điện tử và Khoa Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã có tên trong danh sách các đề tài NCKH vòng chung kết của Giải thưởng SVNCKH thành phố Đà Nẵng năm 2022.

1. Khoa Marketing

Đề tài: Khám phá cách những người trẻ phản ứng với mối quan tâm về quyền riêng tư, quảng cáo hành vi trực tuyến và những ảnh hưởng của chúng đến ý định mua hàng và tự tiết lộ thông tin cá nhân.

Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Trà My, Huỳnh Thị Ngọc Quyên

GVHD: ThS. Chu Mỹ Giang

2. Khoa Thương mại điện tử

Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua thực phẩm hữu cơ trực tuyến: nghiên cứu trên thị trường Đà Nẵng

Sinh viên: Hà Lê Thanh Trường, Nguyễn Thị Phương Nhi

GVHD: TS. Võ Quang Trí, ThS. Phan Thị Nhung

3. Khoa Kinh doanh quốc tế

Đề tài: To Think and to Feel: A Study into The Relationship between Aesthetics and Users’ Behavioral Intentions toward Mobile Banking Applications

Sinh viên Nguyễn Hoàng Diễm Quyên, Nguyễn Ngọc Hà An, Nguyễn Hoàng Vân Anh; Nguyễn Hữu Tùng.

GVHD: TS. Phạm Thị Bé Loan.

4. Khoa Luật

Đề tài: Hoàn thiện pháp luật về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid tại Việt Nam – Một số kinh nghiệm từ thế giới

Sinh viên: Đoàn Ngọc Tú Anh, Lê Thị Nhật Hà, Lê Thị Thanh Hằng

GVHD: TS. Phạm Minh Thy Vân

Danh sách chi tiết tại đây.

Các nhóm SVNCKH hoàn thiện hồ sơ (phụ lục 1 & 2) và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 24/11/2022 (email: sinhviennckh@due.edu.vn, SĐT: 0236-3954243).

P.KH&HTQT