DHKT

Thư mời tham dự Hội thảo quốc gia trực tuyến “Công cụ Toán – Thống kê hiện đại: Lý thuyết và ứng dụng”

10/11/2022

Kính gửi: Quý Thầy Cô, Nhà khoa học, các em sinh viên.

Trường Công nghệ và Thiết kế (UEH), Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN (DUE), Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) và Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp đồng tổ chức Hội thảo quốc gia “Công cụ Toán – Thống kê hiện đại: Lý thuyết và ứng dụng” lần 4 năm 2022. 

Thông tin chi tiết về hội thảo như sau:

Chủ đề hội thảo: “Công cụ Toán – Thống kê hiện đại: Lý thuyết và ứng dụng”

Thời gian: 8h00 sáng ngày 11 tháng 11 năm 2022 (01 buổi)

Hình thức: Trực tuyến trên Zoom theo link https://us06web.zoom.us/j/87436028614?pwd=SjRYNVNrNmFsYUtEYjNyUkRNUVdOUT09

Meeting ID: 874 3602 8614

Passcode: 527884

Link đăng ký tham dự :  https://docs.google.com/forms/d/1TcBtx69l2qAcTXD-yXNLIp9Z8sVUQCUxK0O5J-lGz5A

Chương trình hội thảo:  http://hoithaottk.ueh.edu.vn/

Background của Hội thảo: tại đây.

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, nhà khoa học và học viên sau đại học và sinh viên chính quy quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng.

P.KH&HTQT