DHKT

Thông báo V/v đăng ký tham dự Buổi gặp gỡ với đại diện trường Lincoln University (New Zealand): Các cơ hội học bổng và chương trình chuyển tiếp 2+2

13/10/2022
Phòng KH&HTQT xin thông tin đến sinh viên của Trường Đại học Kinh tế về buổi gặp mặt với đại diện trường Lincoln University cụ thể như sau:
1. Đối tượng: dành cho sinh viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng có mong muốn tìm hiểu thông tin về chuyển tiếp học tập tại New Zealand (chương trình 2+2) và các cơ hội học bổng
2. Nội dung:
Giới thiệu thông tin về New Zealand, về trường Lincoln University (LU), chương trình hợp tác chuyển tiếp giữa Trường ĐHKT và LU và các cơ hội học bổng
3. Thời gian, địa điểm và ngôn ngữ:

Thời gian: 14h30 ngày 27/10/2022

Địa điểm: thông báo sau

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

4. Thành phần:
- Dr. Annie Goh, International Manager, Lincoln University
5. Đăng ký tham dự:
Sinh viên mong muốn tham dự buổi gặp mặt vui lòng đăng ký tham gia tại link sau: https://forms.gle/ohxawWeLTg14HnvMA
* Lưu ý: Sinh viên sẽ được cộng điểm rèn luyện khi tham dự buổi gặp mặt (10 điểm vào mục II – hoạt động tình nguyện mang tính học thuật, phát triển kỹ năng). Do đó, đề nghị sinh viên nhập đầy đủ, chính xác thông tin để được cộng điểm.