DHKT

Danh sách sinh viên rút học phần kỳ I/2022-2023

22/09/2022
Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.       

Hiện nay đã có danh sách sinh viên được rút học phần đã đăng ký học ở kỳ I năm học 2022 - 2023 (Danh sách tại đây). Sinh viên kiểm tra kết quả rút học phần. Mọi vướng mắc vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo (Bộ phận Chính quy) trước 16h00 thứ 6 ngày 23/9/2022 để được giải quyết.

Trân trọng!