DHKT

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, hệ VLVH - Đợt 2 năm 2022

19/09/2022

THÔNG BÁO

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, hệ vừa làm vừa học, đợt 2 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Kế toán

7340301

60

2

Luật

7380101

60

3

Quản lý nhà nước

7310205

60

4

Quản trị kinh doanh

7340101

60

Tổng

240

2. Thời gian đào tạo toàn khóa: Nhà trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ, thời gian đào tạo dự kiến cho mỗi hình thức như sau:

- VLVH trình độ đại học (VB1): 5 năm

- Liên thông VLVH: 2 - 3,5 năm

- Liên thông VLVH đối với người đã có bằng đại học (VB2): 2 - 3,5 năm

3. Hình thức học: Học vào các buổi tối trong tuần và các ngày cuối tuần. Lịch học sẽ được thông báo cụ thể sau khi nhập học.

4. Văn bằng tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học sẽ được nhận bằng Cử nhân do Trường Đại học Kinh tế cấp.

5. Đối tượng tuyển sinh: 

5.1 VLVH trình độ đại học (văn bằng thứ 1):

       Những người đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (TC) (trong đó người tốt nghiệp trình độ TC chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

5.2 Liên thông VLVH:

       Đối tượng tuyển sinh là người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp (TC) và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ TC nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng (CĐ) trở lên.

5.3 Văn bằng 2 trình độ đại học hệ VLVH: Đối tượng tuyển sinh là người đã tốt nghiệp trình độ đại học khác ngành đăng ký dự tuyển.

6. Thời hạn nộp hồ sơ và lệ phí:

      - Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng.

      - Phí xét tuyển: Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển.

      - Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/10/2022.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

     - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

     - Bản sao học bạ THPT;

     - Bản sao bảng điểm văn bằng 1 (thí sinh dự tuyển liên thông đại học);

     - Bảng điểm học tập trình độ trung cấp, cao đẳng (thí sinh dự tuyển đào tạo liên thông);

     - Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT; TC, CĐ, ĐH (tùy theo đối tượng thí sinh dự tuyển);

     - Minh chứng đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với người tốt nghiệp trung cấp chưa có bằng THPT;

     - Bản sao Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

     - Bản sao Giấy khai sinh;

     - 02 bì thư dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký dự tuyển;

     - 02 ảnh cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 06 tháng có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh cuả thí sinh ở mặt sau;

     - Phí xét tuyển.

Trân trọng!

Thông tin chi tiết của Thông báo tuyển sinh: xem tại đây