DHKT

Điểm trúng tuyển Đại học hệ VLVH - Đợt 1 năm 2022

15/09/2022

THÔNG BÁO

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN công bố điểm trúng tuyển vào trường ĐHKT đào tạo trình độ đại học hệ VLVH đợt 1 năm 2022. Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

Trân trọng!


Quyết định điểm trúng tuyển vào trường ĐHKT đào tạo trình độ đại học hệ VLVH đợt 1 năm 2022: Xem tại đây