DHKT

Thông báo lịch tổ chức Hội đồng nghiệm thu bản thảo giáo trình đại học "Khởi sự kinh doanh"

08/09/2022

Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo giáo trình bậc đại học.

Tên giáo trìnhKhởi sự Kinh doanh

Chủ biên: TS. Lê Thị Minh Hằng

Thành viên biên soạn: ThS. Hoàng Hà, ThS. Nguyễn Văn Long, ThS. Nguyễn Sơn Tùng                              

Thời gian: 15h30, ngày 08 tháng 09 năm 2021 (thứ Năm)

Địa điểm:  Phòng H304, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.   

Thành phần tham dự:

- Theo QĐ số 1304/QĐ-ĐHKT ngày 29/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.        

- Giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan tâm. 

Thông báo này thay cho Giấy mời

Trân trọng.  

Phòng KH&HTQT