DHKT

Thông báo đăng ký tham gia Giải thưởng Sinh viên NCKH - Eureka Lần thứ 24 năm 2022

12/09/2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô cùng các bạn Sinh viên NCKH.


Căn cứ Kế hoạch số 124-KHLT/TĐTN-ĐHQG về việc Tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần thứ 24 năm 2022;

Nhằm hưởng ứng và thúc đẩy phong trào Sinh viên Nghiên cứu khoa học; đồng thời phát huy năng lực tư duy sáng tạo, chủ động trong học tập và nghiên cứu; ứng dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống; 

Phòng Khoa học & HTQT kính thông báo đến các đơn vị, Giảng viên, Sinh viên về cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần thứ 24 năm 2022 do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức. Thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Là sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

- Hình thức đăng ký: cá nhân hoặc nhóm không quá 05 sinh viên;

2. Thời gian và hồ sơ dự thi:

2.1 Thời gian đăng ký và gửi hồ sơ về Phòng Khoa học & HTQT: trước ngày 12/09/2022 (Thứ Hai)

2.2 Chi tiết hồ sơ dự thi bao gồm:

- File phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (01 bản theo mẫu M01, có dán hình hoặc chèn ảnh màu 3x4).

- File word công trình dự thi (mẫu M02). Quy định cụ thể xem Phụ lục 1

- File chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của tất cả thành viên trong nhóm).

- File poster giới thiệu công trình nghiên cứu theo kích thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc) để phục vụ công tác truyền thông và tham gia các hoạt động bình chọn đề tài. Nội dung và hình thức poster thí sinh thiết kế tự do.

- Danh sách đăng ký Khoa tổng hợp theo mẫu đính kèm

Chi tiết về thể lệ cuộc thi vui lòng xem tại đây

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Khoa học & HTQT (ĐT: 0236.3.954.243, Email: khoahoc@due.edu.vn).

Phòng Khoa học & HTQT kính nhờ Quý Khoa gửi thông tin đến các bạn SV và các thầy/cô hướng dẫn

Trân trọng./.