DHKT

Thông cáo báo chí Hội thảo Quốc tế Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học kinh tế và kinh doanh 2022 (SR-ICYREB 2022)

28/07/2022

Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI THẢO QUỐC TẾ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ KINH DOANH 2022
(SR-ICYREB 2022)

Ngày 30/7/2022, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN phối hợp với các trường Đại học danh tiếng tại Việt Nam bao gồm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường đại học Kinh tế và Kinh doanh 2022 (SR-ICYREB 2022).

Theo bản thỏa thuận hợp tác của các trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh (ICYREB), lần đầu tiên một hội thảo quốc tế dành cho sinh viên nghiên cứu khoa học sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và hàng năm sẽ tiếp tục được tổ chức bởi các Trường đồng tổ chức ICYREB. Mục tiêu của Hội thảo SR-ICYREB 2022 hướng đến việc tạo dựng và phát triển một môi trường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên khối các trường kinh tế và quản trị kinh doanh, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong giai đoạn hội nhập quốc tế và ứng phó trong trạng thái bình thường mới hậu Covid-19.

Đến với hội thảo năm nay có sự hiện diện của 100 các bạn sinh viên, các nhà khoa học trẻ cùng rất nhiều thầy cô, chuyên gia đầu ngành tại 15 trường đại học uy tín của Việt Nam. Điểm nhấn của Hội thảo SR-ICYREB 2022 là sự hiện diện của diễn giả chính - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính: PGS.TS. Mazur Mieszko đến từ Trường Quản trị Kinh doanh ESSCA (Cộng hòa Pháp). Ông sẽ chia sẻ nghiên cứu mới nhất về nền kinh tế số với những thay đổi và ảnh hưởng mạnh mẽ từ các tác nhân tài chính mới mẻ như NFTs (Non-fungible tokens), tiền ảo, metaverse….

Năm nay, Ban tổ chức Hội thảo SR-ICYREB nhận được 160 bài tham luận của các em sinh viên chính quy, trong đó 49 bài được chọn để trình bày tại các phiên thảo luận theo chuyên đề liên quan đến các ngành kinh tế và kinh doanh, bao gồm: (1) Kinh tế và kinh tế quốc tế, (2) Quản trị và kinh doanh, (3) Trí tuệ thông minh, (4) Tài chính - Kế toán - Ngân hàng.

Kể từ năm 2015, Hội thảo quốc tế thường niên Giảng viên - Nhà khoa học trẻ ICYREB được tổ chức thành công đã thể hiện tinh thần đoàn kết và sự hợp tác bền chặt giữa 10 trường đại học trong khối. Lần đầu tiên tổ chức Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học Kinh tế và Kinh doanh 2022 (SR-ICYREB 2022), Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đã thể hiện được vai trò và khả năng đóng góp của lực lượng trí thức trẻ vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế trên lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.

Trung tâm CNTT&TT