DHKT

THÔNG BÁO: V/V THU HỌC PHÍ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2021- 2022

27/06/2022

Kính gửi:

- Các đơn vị trong Trường;

- Sinh viên các lớp trình độ đại học Hệ Chính quy.

Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-ĐHKT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo về việc thu học phí học kỳ hè năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp trình độ đại học hệ chính quy như sau:

1. Mức thu học phí

Mức thu học phí đối với sinh viên các lớp trình độ đại học Hệ Chính quy cụ thể như sau:

Chuyên ngành

Mức thu

Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Tài chính công (đối với các khoá 46K, 47K).

359.854 đồng/tín chỉ

Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị sự kiện, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật kinh doanh, Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh, Tài chính công (đối với các khóa 43K, 44K, 45K), Quản trị khách sạn (đối với khoá 43K).

476.642 đồng/tín chỉ

Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán, Kinh doanh số, Marketing số, Quản trị khách sạn (đối với các khóa 44K, 45K, 46K, 47K).

564.234 đồng/tín chỉ

2. Thời gian thu: Từ ngày 27/6/2022 đến hết ngày 03/7/2022.

3. Phương thức thu học phí

Nhà trường thu học phí bằng phương thức thu qua thẻ liên kết sinh viên tại ngân hàng. Đề nghị sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á trong thời gian thu học phí theo quy định.

Nhà trường đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ học phí theo thông báo này. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Kế hoạch Tài chính để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Những sinh viên không nộp học phí đúng hạn mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.