DHKT

Hỗ trợ truyền thông: Trường Đại học Ngoại thương - Thư mời tham dự Hội thảo tháng 6/2022

22/06/2022

THƯ MỜI

Trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tếTrường Đại học Ngoại thương trân trọng kính mời:

Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

 tham dự hội thảo:

HOÀN THIỆN BẢN THẢO BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC THEO CHUẨN QUỐC TẾ

 

Thời gian

:

9h00 - 12h00,Thứ Ba, ngày 28 tháng 0năm 2022

Địa điểm

:

Nhà A,Phòng Hội thảo quốc tế -A901
Trường Đại học Ngoại thương

Số 91, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Hình thức

:

Trực tiếp kết hợp trực tuyến trên nền tảng MS Teams

Đăng ký tham dự

:

Để tham gia Hội thảo, quý vị tham dự cần đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:https://forms.gle/J5qnjtAwBQVDvVCs6

Thông tin liên hệ

:

ThS. Đặng Quỳnh Như

Điện thoại: 0972589995

Email:tapchi@ftu.edu.vn.