DHKT

Thông báo V/v hủy học phần tự chọn để xét công nhận tốt nghiệp hệ Chính quy đợt 2 năm học 2021-2022

15/06/2022

Kính gửi:   - Các Khoa trong trường

- Sinh viên các lớp hệ Chính quy dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022

 

Hiện nay có một số sinh viên thuộc diện xét tốt nghiệp đợt này có tổng số tín chỉ tích lũy cao hơn số tín chỉ quy định do đã đăng ký số tín chỉ tự chọn nhiều hơn quy định. Những sinh viên này có thể đề nghị được hủy bớt các học phần tự chọn để có kết quả học tập toàn khóa tốt hơn.

 

Những sinh viên có nguyện vọng rút các học phần tự chọn phải làm đơn (theo mẫu tại: http://due.udn.vn/vi-vn/daotao/daotaods/cid/1968) và gửi về phòng Đào tạo (bộ phận Chính quy) từ ngày 15/06/2022 đến trước 15h00 ngày 27/06/2022 để được giải quyết.

 

Trân trọng!