DHKT

[FiinGroup] Bức tranh Tăng trưởng Ngành Kinh tế chính tại Việt Nam giai đoạn 2022-2023

27/05/2022
Bức tranh Tăng trưởng Ngành Kinh tế chính tại Việt Nam giai đoạn 2022-2023.

Ngày 12/5/2022, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức chương trình "Diễn đàn dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023: Kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính". Diễn đàn được tổ chức nhằm mục đích kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng chia sẻ góc nhìn, bình luận, dự báo kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2022-2023 và triển vọng tăng trưởng của các ngành kinh tế chính. Tham gia sự kiện, ông Nguyễn Quang Thuân – Tổng Giám đốc FiinGroup, đã đưa ra những chia sẻ và nhận định sử dụng phương pháp tiếp cận bằng dữ liệu (data-driven) về bức tranh chung về triển vọng tăng trưởng các ngành năm 2022. Một số nhận định chính:
  • Hầu hết các ngành đang hồi phục tích cực nhưng chưa về tốc độ tăng trưởng của giai đoạn trước khi COVID diễn ra, ngoại trừ ngành ngân hàng, tài chính và bảo hiểm.
  • Một số ngành vẫn còn hồi phục rất chậm bao gồm hàng không, du lịch & giải trí, khách sạn, nhà hàng.
  • Ngành bất động sản dân cư đang đứng trước nhiều thách thức trong ngắn hạn từ bối cảnh vĩ mô (lãi suất và lạm phát); những thay đổi chính sách để lành mạnh hóa về đất đai, vốn tín dụn g ngân hàng, vốn tín dụng trái phiếu, v.v. Trong khi đó ngành bất động sản công nghiệp phát triển mạnh và bất động sản bán lẻ đang hồi phục mạnh.
  • Triển vọng của ngành bất động sản có thể ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngành ngân hàng, triển vọng tăng trưởng của ngành ngân hàng cũng như tăng trưởng kinh tế nói chung.

Quý vị có thể tham khảo chi tiết tài liệu thuyết trình tại đây.

FiinGroup JSC