DHKT

V/v đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Trị năm 2023

20/05/2022

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Thông báo số 08/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023. Những định hướng cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Quảng Trị được nêu cụ thể trong Thông báo đính kèm.

Vậy, Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cho tỉnh Quảng Trị, vui lòng gửi Phiếu đề xuất đặt hàng về Phòng KH&HTQT, bản mềm gửi qua email khoahoc@due.edu.vn trước ngày 01/06/2022. Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp các đề xuất và gửi danh mục đề xuất đặt hàng về Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị theo thông báo.

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại Thông báo đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT