DHKT

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 – Đợt 2

12/05/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Theo kế hoạch, Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 – Đợt 2 (dành cho các lớp học phần đại học hệ chính quy kết thúc học từ tuần 41 trở về trước theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022) từ ngày 23/05/2022 đến ngày 05/06/2022.

Hình thức thi: sinh viên thi tập trung tại trường (kể cả các học phần được tổ chức thi qua E-Learning).

Hướng dẫn dành cho các học phần thi qua Elearning tập trung tại trường: xem tại đây.

Lưu ý: 

  • Trước ngày thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân. 
  • Các sinh viên được hoãn thi, vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần trước đây theo dõi lịch thi và tham gia dự thi đúng quy định. Lịch thi của các học phần hoãn thi, vắng phép sẽ được cập nhật trong lịch thi cá nhân của sinh viên.
  • Đối với các học phần được tổ chức thi qua E-Learning (xem thông tin ở cột Ghi chú trong Lịch thi tự luận, trắc nghiệm để xác định các học phần thi qua E-Learning), sinh viên cần chuẩn bị máy tính xách tay để tham gia dự thi.

Đề nghị sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221 037 hoặc 0236 3959 003 để được hỗ trợ.

Trân trọng.