DHKT

Thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2022

12/05/2022

Kính gửi: Quý Thầy/Cô;

Đồng kính gửi: Nghiên cứu viên.

Thực hiện công văn số: 1518/ĐHĐN-KHCNMT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc ĐHĐN về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2022, Nhà trường kính thông báo đến Quý Thầy Cô, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên có quan tâm tham gia đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2022 với các thông tin cụ thể sau: 

1. Cập nhật đầy đủ thông tin KH&CN trên trang lý lịch khoa học http://scv.udn.vn/ (Đối với các cán bộ đã đăng ký tài khoản, đề nghị cập nhật đầy đủ thông tin về công trình khoa học của mình. Đối với cán bộ chưa đăng ký tài khoản, liên hệ Tổ Quản trị mạng Thông tin ĐHĐN, Điện thoại: 0236. 3817533 để đăng ký).

2. Đăng ký/cập nhật đầy đủ thông tin trên tài khoản khoa học cá nhân tại địa chỉ: http://scholar.google.com.

3. Hoàn thành các thủ tục nghiệm thu và thanh quyết toán đề tài KH&CN các cấp do ĐHĐN quản lý (nếu có).

Đối với cá nhân chưa hoàn thành một trong 03 nội dung trên, ĐHĐN sẽ không đưa đề xuất đề tài của cá nhân vào danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2022.

4. Thực hiện đăng ký đề tài Đ2022 (Mẫu D1 và Mẫu D2).

5. Kinh phí thực hiện dự kiến không quá 200 triệu đồng cho mỗi đề tài.

Kính đề nghị Quý Thầy Cô gửi bản in Phiếu đăng ký đề tài Đ2022 & Thông tin tổng hợp (Mẫu D1 và Mẫu D2) về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế của Trường (Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn.) trước 17h00 ngày 26/5/2022 – Thứ Năm để Phòng tổng hợp gửi đến Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong thời gian quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết Quý Thầy Cô, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tham khảo công văn ĐHĐN đính kèm.

Link công văn và mẫu đăng ký: https://drive.google.com/drive/folders/1YEUTDxVwR1QbX10sYfv-kqbFkV5-kl2v?usp=sharing

Thông tin hỗ trợ tư vấn: Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế (CVC ThS. Đặng Thị Thạch), Phòng 302 Tòa nhà đa năng, SĐT: 0236 3954243; email: khoahoc@due.edu.vn

Trân trọng./.

P. KH&HTQT